Holter ciśnienia tętniczego

 

Monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM (ang. Ambulatory blood pressure monitoring) – przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

 

Składa się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora.

 

Holter ciśnieniowy (ABPM) – informacja o badaniu.

 

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu i zaburzenia rytmu serca.

 

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca. W tych sytuacjach wskazane jest całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM), określane często jako holter ciśnieniowy.

 

Jakie korzyści wynikają z wykonania badania ABPM?

 

Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby.

 

Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań.

 

Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.

 

Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.

 

ABPM - korzyści z badania

- umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny).

- ocena skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego.

 

Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy stwierdza się:

- duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu

- podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia,

- występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę,

- nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiety w ciąży.

 

ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków.

 

Na czym polega całodobowe badanie ciśnienia?

 

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15-20 minut w ciągu dnia i co 30min w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

 

Jak przygotować się do badania?

 

- Proszę założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.

- Przed założeniem rejestratora należy odpocząć 15-30 minut

- Przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa.

- Przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.

Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwykłej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

 

Jak zachowywać się podczas badania?

 

W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa.

 

Proszę prowadzić normalny tryb życia.

 

W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany).

 

W momencie pomiaru nie należy rozmawiać.

 

Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet.

 

Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie.

 

Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

 

Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków.

 

W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.

 

W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z rejestracją gabinetu (czynna w godzinach 12:00 - 17:00)

 

Na badanie należy zgłosić się z dokumentem tożsamości!

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: Rafał Tarnowski

All Rights Reserved ®